Nasi partnerzy

 

baner250x90 ws

dolnolzaczekszkolazklasa

1

logo LS

 

Wyszukiwarka

zakończenie roku szkolnego 26.06.2020r.

Infirmacje organizacyjne:

 • zakończenie roku szkolnego odbędzie się 26 czerwca 2020r.;
 • w tym dniu prosimy o zwrot sprzętu komputerowego, który został udostępniony poszczególnym uczniom na czas edukacji zdalnej. Zwrotu należy dokonać w sekretariacie Szkoły;
 • rodzice uczniów klas I-III, zainteresowani zbiorowym zamówieniem podręczników
  i ćwiczeń do edukacji wczesnoszkolnej,  wpłacają w sekretariacie wyznaczoną kwotę (prosimy o wyliczone sumy);
 • rodzice odbierają od wychowawców wpłacone zaliczki na wycieczki szkolne;
 • rodzice odbierają z sekretariatu wpłacone składki na fundusz Rady Rodziców w II półroczu 2019/2020;
 • rodzice odbierają pozostawione elementy wyposażenia (książki, pakiety plastyczne w klasach IV-VII, obuwie, opróżniają swoje szafki metalowe);
 • rodzice odbierają papierowe egzemplarze umów o kształcenie dziecka na kolejny rok szkolny;
 • absolwenci oraz osoby kończące współpracę ze szkołą pozostawiają w sekretariacie informacje dotyczące szafek metalowych wraz z kluczami;
 • uczniowie zwracają do sekretariatu wszystkie wypożyczone książki z biblioteki szkolnej;
 • uczniów w tym dniu obowiązuje strój szkolny galowy;
 • tradycyjne informacje prezentowane Państwu przez dyrektora Szkoły, zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.szkola707.pl.
 • jeśli obawiacie się Państwo udziału w zakończeniu roku szkolnego w formule przedstawionej poniżej, możliwe jest ustalenie terminu odbioru świadectwa w całkowicie odrębnym terminie (ustalonym wcześniej telefonicznie lub mailowo przez sekretariat Szkoły).

Zasady bezpieczeństwa:

 • uroczyste rozdanie świadectw odbędzie się w sali gimnastycznej, która zostanie podzielona na sektory (każdy odbierający świadectwo wraz z opiekunem zajmuje miejsce w jednym sektorze);
 • świadectwo może odebrać osoba wyłącznie zdrowa (bez objawów chorobowych, takich jak: gorączka, kaszel, duszności, katar);
 • w uroczystości nie mogą brać udziału osoby, które w ciągu dwóch ostatnich tygodni objęte były nadzorem epidemiologicznym lub miały bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie COVID-19;
 • w sali gimnastycznej w czasie spotkania może przebywać maksymalnie 50 osób (prosimy o przybycie dziecka maksymalnie z dwojgiem opiekunów);
 • rodzice i uczniowie zajmą miejsca w wyznaczonych w sali sektorach;
 • wszyscy uczestnicy spotkania zachowują min. 1,5m odległości od osoby niespokrewnionej;
 • jeśli niemożliwe będzie zachowanie dystansu określonego powyżej, konieczne jest założenie maski zakrywającej usta i nos;
 • uczniowie i rodzice nie będą mieli możliwości skorzystania z dystrybutora wody;
 • wręczenie świadectw odbędzie się wg harmonogramu: prosimy o punktualność;
 • nauczyciele nie będą podawali ręki gratulując wyników;
 • nauczyciele będą wyposażeni w maski zakrywające usta i nos oraz rękawiczki;
 • przy wręczaniu świadectw obecny będzie nauczyciel wychowawca oraz dyrektor szkoły. Pozostali nauczyciele przedmiotów w większości będą obecni w szkole - w razie potrzeby dostępni w salach lekcyjnych, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa;
 • prosimy o wejście na teren szkoły od strony sali gimnastycznej, a opuszczenie jej wejściem frontowym (przy zachowaniu jednokierunkowego ruchu);
 • uczniowie nie mogą pożyczać sobie sprzętów, wyposażenia, udostępniać nagród itp.;
 • prosimy o powstrzymanie się od tworzenia zgromadzeń przed szkołą, podawania ręki na powitanie, czy pożegnanie, pocałunków i innych gestów życzliwości oraz dbałość o utrzymanie dystansu między dziećmi i dorosłymi – wiemy, że to najtrudniejsze zadanie;
 • wszystkich wchodzących na teren szkoły obowiązują:
  • maseczka zakrywająca usta i nos,
  • dezynfekcja rąk,
  • osoby dorosłe: mile widziane rękawiczki;

Harmonogram odbioru świadectw:

Świadectwa będą wręczane wg indywidualnego harmonogramu wg numerów w dzienniku. Miejscem oczekiwania na wręczenia świadectwa będą sektory w sali gimnastycznej.

 • klasa 1a i 1b – godz. 8:00
 • klasa 3a – godz. 9:00
 • klasa 4 – godz. 9:40
 • klasa 5- godz. 10:20
 • klasa 2a – godz. 11:15
 • klasa 6 – godz. 12:00
 • klasa 7 – godz. 12:40
 • klasa 8 – godz. 13:30

 

Przyjaciele szkoły

Strefa dla nauczycieli

logo na stronę

Joomla Templates by Joomla-Monster.com