Nasi partnerzy

 

baner250x90 ws

dolnolzaczekszkolazklasa

1

logo LS

 

Wyszukiwarka

Regulamin Pracy Szkoły od 1 września 2020r.

Regulamin pracy szkoły i organizacji zajęć
w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Karpaczu, Szkoła 707

od 1 września 2020r.

wariant A

 • Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji
  w warunkach domowych lub w izolacji.
 • Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie
  z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania
  w przestrzeni publicznej.
 • Obszarem dostępnym dla rodzica (po dezynfekcji rąk oraz założeniu maski zasłaniającej usta i nos) jest sekretariat oraz hol. Sala gimnastyczna,  parter, I piętro  i pozostały teren, nie stanowią obszaru wspólnego, rodzice nie wchodzą na ten obszar.
 • W części wspólnej (hol i sekretariat) przebywa się wyłącznie w uzasadnionych i wyjątkowych sytuacjach z uwzględnieniem jak najkrótszego czasu przebywania.
 • Przy wejściu do budynku szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk.
 • Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły (tj. hol i sekretariat), zachowując zasady:
  • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
  • dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
  • dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
  • opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych
   z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 • Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (z zachowaniem  stosowanych środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w obszarze holu i sekretariatu. Wskazany jest kontakt telefoniczny lub mailowy:

dyrektor: 883 358 140; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

sekretariat: 883 358 140; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pedagog: 883 358 140; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Poniżej zamieszczamy listę adresów mailowych do wszystkich nauczycieli:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

nauczyciel geografii, przyrody, wychowawca kl. VI;

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

nauczyciel biologii i chemii;

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

nauczyciel j. angielskiego w klasach: I, IIa, VI, VII, VIII , wychowawca kl. VIII;

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w kl. III;

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

nauczyciel matematyki, wychowawca w kl. VII;

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

nauczyciel wychowania fizycznego;

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

nauczyciel fizyki;

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

nauczyciel wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa, opiekun Klubu Wędrowca;

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

nauczyciel j. angielskiego w klasie II b, III, IV, V, VI, VII, wychowawca kl. IV;

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

nauczyciel plastyki;

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w kl. I;

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w kl. II b;

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

nauczyciel religii i etyki ;

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

nauczyciel historii w kl. IV, V, VI;

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

nauczyciel techniki i informatyki;

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

nauczyciel muzyki;

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w kl. II a, pedagog szkolny;

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie klasach VII i VIII;

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

nauczyciel j. niemieckiego, wychowawca kl. V;

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

nauczyciel j. polskiego w klasa IV-VIII;

 • Rodzic / prawny opiekun zobowiązany jest przekazać wychowawcy aktualny numer telefonu (pod którym jest stale osiągalny) oraz adres mailowy.

Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu (wyznaczony gabinet na parterze), zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). W czasie pobytu w izolatorium uczeń pozostaje pod opieką wskazanego przez dyrektora pracownika szkoły, który postępuje wg opracowanej procedury.

 • Temperatura ciała uczniów będzie mierzona, po uzyskaniu pisemnej zgody rodzica/prawnego opiekuna, w sytuacji kiedy zajdzie podejrzenie zachorowania bądź gorsze samopoczucie. W razie potrzeby, decyzję w tej sprawie może wydać także Inspektor Sanitarny.
 • Jeśli rodzic/prawny opiekun wie, że z przyczyn niezależnych w danym okresie będzie niedostępny, zobowiązany jest wskazać osobę do kontaktu, która jest także upoważniona do odbioru dziecka i którą w sytuacji podejrzenia infekcji, należy powiadomić (będzie w stanie bezzwłocznie odebrać dziecko).
 • Rodzic/prawny opiekun pozostaje w stałym kontakcie telefonicznym ze szkołą.
 • W celu wejścia na teren Centrum Medycznego (obiad, zajęcia na basenie) uczniowie stosują maski zakrywające usta i nos bądź przyłbice.
 • Uczniowie w czasie spożywania obiadu nie będą mieli kontaktu z osobami postronnymi (np. pacjenci). Przy stoliku będzie znajdowało się dwoje uczniów, w miarę możliwości organizacyjnych, z danej klasy.
 • W czasie przejścia na obiad uczniowie będą korzystać z odrębnego wejścia do Centrum Medycznego Karpacz.
 • Spożywanie posiłków będzie odbywał się w dwóch turach: klasy I-III w godzinach 12:20-12:40, klasy IV-VIII – 12:45 – 13:15.
 • Szkoła posiada  bezdotykowe termometry, które po użyciu w danej klasie są dezynfekowane.
 • Wdraża się organizację pracy i jej koordynację, umożliwiającą zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły:

- zróżnicowanie obszarów na których przebywają uczniowie w czasie przerw

- zmianę obszarów dyżurowania nauczycieli oraz zakresu ich obowiązków

- modyfikację procedury wychodzenia na posiłki (obiad) oraz ich wydawania (drugie śniadanie)

- podział grup w czasie opuszczania budynku szkoły po zakończeniu zajęć

 - dostosowanie wyposażenia sal

 • Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, zostają usunięte lub uniemożliwia się do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć są czyszczone lub dezynfekowane.
 • Klamki, poręcze, włączniki, umywalki, ławki wystawione w korytarzu są dezynfekowane po każdej przerwie, a powierzchnie sal lekcyjnych i innych pomieszczeń, codziennie po zakończeniu zajęć.
 • W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga są myte detergentem lub dezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
 • Uczeń zobowiązany jest posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 • Sale, części wspólne (korytarze) są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 • Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb i w miarę możliwości organizacyjnych szkoły, jednak nie rzadziej niż co 45 min.
 • W czasie przerw, uczniowie są motywowani do spędzania czasu na świeżym powietrzu.
 • Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, ogranicza się ćwiczenia i gry kontaktowe.
 • Uczeń zabiera do szkoły wyłącznie niezbędne przedmioty (z wykluczeniem zabawek, gadżetów itp.)
 • Biblioteczka szkolna jest dostępna dla uczniów w godzinach 9:00-14:00, z uwzględnieniem okresu kwarantanny książek oddanych.
 • W sezonie jesiennym 2020/2021 uczniowie klas I-III nie będą realizowali dwóch godzin wychowania fizycznego w formie zajęć na lodowisku. W zamian odbędą się zajęcia na stadionie im. Ireny Szewińskiej w Karpaczu lub nordic walking. Jeśli warunki pogodowe nie pozwolą na aktywność na świeżym powietrzu, realizowane będą ćwiczenia w sali gimnastycznej.
 • Dla uczniów udostępniony jest dystrybutor wody, znajdujący się na parterze. Uczniowie klas I-III korzystają z niego wyłącznie pod nadzorem swojego wychowawcy, uczniowie klas IV-VIII pod opieką nauczyciel pełniącego dyżur w sali gimnastycznej. Wskazane jest aby uczniowie mieli swoje indywidualne i podpisane butelki/pojemniki, które w razie potrzeby są ponownie napełniane.
 • Uczniowie zobowiązani są do regularnego mycia rąk, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety (zgodnie z zamieszczonymi instrukcjami).
 • W każdej z sal uczniowie mają dostęp do mydła, ciepłej wody, ręczników papierowych oraz płynu
  do dezynfekcji.
 • Codzienne prace porządkowe są monitorowane, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania
  w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach
  i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.
 • W czasie przeprowadzania dezynfekcji ściśle przestrzega się zaleceń producenta znajdujących się
  na opakowaniu środka do dezynfekcji. Istotne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego
  do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni
  na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 • W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych i salach lekcyjnych umieszczono plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
 • Na terenie szkoły znajdują się specjalnie oznaczone, zamknięte pojemniki przeznaczone do wyrzucania zużytych jednorazowych rękawic i masek (parter).
 • Wszyscy przebywający na ternie szkoły zobowiązani są zachować szczególne środki ostrożności
  w trakcie kichania lub kaszlu (zasłonięcie twarzy łokciem).
 • W trakcie organizacji żywienia dla uczniów, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo zachowuje się  szczególną ostrożność dotyczącą zabezpieczenia pracowników. Zachowana jest  odpowiednia odległość stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 m, a jeśli to niemożliwe – zapewnienie środków ochrony osobistej. Szczególną uwagę zwraca się  na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej.
 • Wielorazowe naczynia i sztućce myte są w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub są  wyparzane.
 • Usunięte są dodatki (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetki) z obszaru sali jadalnej,
  a posiłki wydawanie są bezpośrednio przez obsługę.
 • Uczniowie przyprowadzani/przychodzący do szkoły zmieniają obuwie i rozbierają się samodzielnie (w razie potrzeby pomaga im nauczyciel dyżurujący bądź personel pomocniczy), po czym klasy I, IIb i III udaje się na I piętro, pozostali uczniowie pozostają pod swoimi klasami na parterze.
 • Uczniowie klas młodszych (I-III) kończą 7 godzinę lekcyjną ok godz. 14:30, po czym pod opieką nauczyciela korzystają z szatni. Odbiór dzieci przez opiekunów bądź osoby upoważnione, odbywa się sprzed budynku szkoły, spod opieki nauczyciela dyżurującego, a w wyjątkowych sytuacjach z obszaru wspólnego (holu). Uczniowie klas IV-VIII kończą 7 godzinę lekcyjną o godz. 14:50, po czym pod opieką nauczyciela dyżurującego korzystają z szatni. Uczniowie upoważnieni, samodzielnie opuszczają teren szkoły, nieupoważnieni odbierani są sprzed budynku szkoły spod opieki nauczyciela dyżurującego na tym obszarze.
 • Dyrektor pozostaje w kontakcie z Powiatową Stacją Epidemiologiczno-Sanitarną stosując kontakt telefoniczny (numery wyznaczone przez Kuratora Dolnośląskiego).
 • Dyrektor ma prawo zmienić obowiązujące w szkole zasady dotyczące obowiązku zakrywania ust
  i nosa uczniów i pracowników szkoły, w oparciu o obserwację i analizę efektywności utrzymywania dystansu społecznego. Ewentualna zmiana podana będzie do wiadomości rodziców i uczniów za pośrednictwem strony internetowej www.szkola707.pl oraz drogą mailową.
 • Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji
 • W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub
  z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, stosuje się rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia.
 • Pracownicy szkoły w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 • W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną).
 • Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie poddawany jest gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 • W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie   w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie  i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 • W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę (75 64 35 560, całodobowa infolinia +48 222 500 115)

Podstawa Prawna:

 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) -art. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5;
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
  i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm.) - § 18;
 • Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty     w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1992 r. – Karta Nauczyciela – art. 6 i 7 (Dz.U. z 2019 r. poz. 2215);
 • Wytyczne MEN, GIS i MZ z dnia 5 sierpnia 2020 r. do organizacji nauki od 1 września 2020 r;
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320) – art. 207
 • Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1389) -
 • Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz.U. z 2020 r. poz. 1385).

Przyjaciele szkoły

Strefa dla nauczycieli

logo na stronę

Joomla Templates by Joomla-Monster.com